Tuotannonohjausjärjestelmän kehittäminen keskisuuressa konepajassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1982
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
03.15
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 85 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kauppinen, Veijo
Thesis advisor
Laakkonen, Launo
Keywords
Other note
Citation