Green bonds and cumulative abnormal return implications for corporations around green bond announcements

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-06-19
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
76
Series
Abstract
Green bond is a financial debt instrument where the use of proceeds are allocated to green investments. Despite of being one of the most prominent securities for addressing global climate warming and decarbonization of economy, they are little studied. Thus, elaborated studies on green bonds would potentially encourage decision makers to act upon global climate warming. So far, the contemporary literature has mostly focused on searching the so-called green bond premium, which reduces the cost of debt. This thesis tests cumulative abnormal returns around green bond announcements. The main research question of this thesis sought to examine whether the green bonds are value enhancing decisions for corporate managers or not. This question is evaluated in multiple currencies and industry segments. Moreover, to address the research question accordingly the thesis incorporates all green bonds incorporated in Bloomberg database between years 2014 and 2018 issued in six currencies: USD, CAD, EUR, GBP, NOK and SEK. In total 169 observations, which are studied through three hypotheses that were formed based on the existing green bond literature. The hypotheses are tested with event study methodology. Results show that the cumulative abnormal returns around green bond announcements outperform conventional bonds. Furthermore, the results point out significant market differences between European and Non-European markets in favor of European market. However, compared to previous studies on this topic the results show erosion of positive cumulative abnormal returns between years 2014 and 2018. Thus, the results provided in this thesis do not solely make green bonds drastically more attractive than conventional bonds but summing up them with other green bond benefits, such as cost of debt, then green bonds become value enhancing decisions for corporate managers.

Vihreä velkakirja on arvopaperi, minkä kautta kerätyt varat allokoidaan vihreisiin investointeihin. Vihreitä velkakirjoja on tutkittu vähän siitä huolimatta, että ne ovat yksi merkittävimmistä arvopapereista, jotka pyrkivät sekä ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseen että fossiilisten poltto- ja raaka-aineiden käytön vähentämiseen. Tästä syystä aiheeseen liittyvät jatkotutkimukset saattavat kannustaa yritysten päätöksentekijöitä toimenpiteisiin, jotka pienentävät ilmastonmuutosta. Tämä diplomityö tutkii epänormaaleja kumulatiivisia tuottoja vihreiden velkakirjojen julkistusten ympärillä. Päätutkimuskysymys pyrkii selvittämään, onko vihreät velkakirjat arvoa luovia päätöksiä yritysten päätöksentekijöille. Tutkimuskysymystä selvitellään useissa valuutoissa ja toimialoilla vuosien 2014 ja 2018 välillä. Tämä tarkoittaa yhteensä 169 havaintopistettä, joita on tutkittu kolmen hypoteesin kautta, mitkä ovat johdettu kirjallisuudesta. Näitä hypoteeseja tutkitaan tapahtumatutkimuksen metodologialla. Tulokset osoittavat vihreiden velkakirjojen aiheuttamien epänormaalien kumulatiivisten tuottojen olevan suurempia kuin tavallisilla velkakirjoilla. Lisäksi tulokset myös osoittavat merkittäviä markkinaeroja eurooppalaisen ja ei-eurooppalaisen markkinan välillä. Kuitenkin verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin epänormaalit kumulatiiviset tuotot ovat pienentyneet vuosien 2014 ja 2018 välillä. Tästä johtuen epänormaalit kumulatiiviset tuotot eivät tee vihreistä velkakirjoista yksinään merkittävästi kiinnostavampia tuotteita yrityksille kuin tavalliset velkakirjat, mutta kun huomioidaan muut hyödyt, kuten vihreä velkakirja preemio, niin vihreistä velkakirjoista tulee arvoa luovia arvopapereita yrityksille.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
green bonds, cumulative abnormal returns, pecking order of debt, greenwashing
Other note
Citation