An analysis of the effect of ultrasonic burnishing on surface integrity

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2018-01-26
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
60 + app. 74
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 12/2018
Abstract
Modern manufacturing processes require high surface quality output. The growing requirements products have to meet are creating the perception that surface finishing processes are often an essential process in meeting product specifications. Surface finishing methods play a key role in achieving strict quality and tolerance requirements. Burnishing is a process which produces a fine surface finish on a workpiece and commonly applied to improve the surface integrity, i.e. surface roughness, residual stress and hardness of a mechanical components. Burnishing has long been used in the automotive industry to finish a wide variety of car and heavy equipment components. Ultrasonic burnishing is a modern, effective method for improving surface quality. The method is based on forging the surface of the workpiece at an ultrasonic frequency with more than 20,000 impacts per second. However, in order to investigate how the method affects the surface quality of the material, a better understanding of surface integrity is required. The aim of this study was to find out how the ultrasonic burnishing method affects the surface integrity and form: surface roughness, hardness, residual stresses and out-of-roundness and diameter changes in different material surfaces. The research analysed the characteristics of the ultrasonic burnishing method of surface finishing, in particular by means of experiments, and its impacts on metal parts made of different materials. The results were evaluated to investigate the optimal process parameters for AM-material. In conclusion, the outcomes of this study show that ultrasonic burnishing improves the surface integrity effectively. The method was found to be highly suitable for finishing different materials, such as AM produced metal components, according to the results of the experiments in this study.  The findings show, that method not only affects the top surface efficiently, but also deforms the material more deeply, producing compressive residual stresses in the workpiece. Furthermore, the roundness of a cylindrical workpiece is improved and the dimensional changes are minor. These improvements are achieved without long processing times from the point of view of the resulting surface quality. The conclusions of the dissertation indicate that ultrasonic burnishing is a fast, simple and economical finishing process that provides an improved surface quality and hardness. To this end, future research is proposed on the capabilities the method offers on workpieces with diverse contours, such as finishing double-curved surfaces. In addition, further research is recommended to find the optimal burnishing process parameters with different types of AM materials. Furthermore, the results of this study encourage the greater use of ultrasonic burnishing in diverse industrial fields, which will provide added opportunities for research in the future.

Moderneilta tuotantoprosesseilta edellytetään hyvää pinnanlaadun tuottokykyä​. Tuotteiden tiukat laatuvaatimukset luovat käsityksen siitä, että pinnanviimeistelyn menetelmillä on usein keskeinen vaikutus tuotevaatimusten täyttämiseen. Pintaviimeistelymenetelmät ovat keskeisessä roolissa tuotteiden tiukkojen laatu- ja toleranssivaatimusten saavuttamiseksi. Laatuvaatimusten lisäksi myös taloudelliset tekijät lisäävät pinnanviimeistelymenetelmien merkitystä. Silovalssaus on prosessi, joka tuottaa tasaisen pinnan sekä sileyden työkappaleeseen. Menetelmää käytetään parantamaan pinnankarheutta, jäännösjännityksiä ja kappaleiden kovuutta. Silovalssausta on pitkään käytetty autoteollisuudessa viimeistelemään erilaisia ​​autojen ja raskaiden tuotteiden komponentteja. Ultraäänimuokkaus on nykyaikainen ja tehokas viimeistelymenetelmä kappaleen pinnan laadun parantamiseen. Menetelmä perustuu ultraäänitaajuudella tapahtuvaan työkappaleen pinnan taontaan yli 20 000 iskua sekunnissa nopeudella. Jotta voidaan tietää, miten menetelmä vaikuttaa materiaalin pinnanlaatuun, tarvitaan parempaa ymmärrystä menetelmän pinnan eheyden vaikutuksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ultraäänimuokkaus vaikuttaa pinnan eheyteen ja muotoon: kuten pinnankarheuteen, kovuuteen, jäännösjännityksiin, ympyrämäisyyteen ja halkaisijan muutoksiin eri materiaaleilla. Tutkimuksessa analysointiin ultraäänimuokkauksen vaikutuksia kappaleisiin eri materiaaleilla. Lisäksi pyrittiin löytämään optimaaliset prosessiparametrit AM-materiaalille.  Yhteenvetona tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että ultraäänimuokkaus parantaa pinnan eheyttä tehokkaasti. Menetelmän havaittiin olevan erittäin sopiva erilaisten materiaalien, kuten AM-valmistettujen kappaleiden viimeistelyyn kokeellisten tutkimusten perusteella. Tulokset osoittavat, että menetelmä muokkaa pintaa tehokkaasti ja aiheuttaa kappaleeseen puristusjännitystä. Lisäksi pyörähdyssymmetrisen työkappaleen ympyrämäisyys paranee ja mittamuutokset ovat vähäisiä. Nämä parannukset saavutetaan ilman pitkää työstöaikaa saavutettavan pinnanlaatuun nähden. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että ultraäänimuokkaus on nopea, yksinkertainen  ​​ja taloudellinen viimeistelymenetelmä, joka tuottaa hyvän pinnanlaadun ja kovuuden.  Tulevaisuudessa jatkotutkimus pitäisi kohdistaa menetelmän soveltuvuuden arviointiin erilaisten kappaleiden muotojen, kuten kaksois-kaarevien pintojen viimeistelyssä, sekä optimaalisten prosessiparametrien löytämiseen erilaisilla AM-materiaalilla. Tutkimustulokset rohkaisevat soveltamaan ultraäänimuokkausta nykyistä enemmän eri teollisuuden aloilla tarjoten mielenkiintoisia mahdollisuuksia jatkotutkimukseen tulevaisuudessa.
Description
Supervising professor
Aaltonen, Kalevi, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
Thesis advisor
Laakso, Sampsa, Dr., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
Keywords
ultrasonic burnishing, surface integrity, residual stress, surface quality, 3D printing, additive manufacturing, ultraäänimuokkaus, pinnan eheys, jäännösjännitys, pinnan laatu, 3D-tulostus, ainetta lisäävä valmistus
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Huuki, J. and Laakso, S.V., 2013. Integrity of surfaces finished with ultrasonic burnishing. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 227(1), pp. 45-53.
  DOI: 10.1177/0954405412462805 View at publisher
 • [Publication 2]: Huuki, J., Hornborg, M., and Juntunen, J., 2014. Influence of Ultrasonic Burnishing Technique on Surface Quality and Change in the Dimensions of Metal Shafts. Journal of Engineering, vol. 2014.
  DOI: 10.1155/2014/124247 View at publisher
 • [Publication 3]: Huuki, J., and Laakso, S.V., 2017. Surface improvement of shafts by the diamond burnishing and ultrasonic burnishing techniques. International Journal of Machining and Machinability of Materials, 19(3), pp. 246-259.
  DOI: 10.1504/IJMMM.2017.084007 View at publisher
 • [Publication 4]: Salmi, M., Huuki, J., and Ituarte, I.F., 2017. The ultrasonic burnishing of cobalt-chrome and stainless steel surface made by additive manufacturing. Progress in Additive Manufacturing.
  DOI: 10.1007/s40964-017-0017-z View at publisher
Citation