Formless: Storyboarding a non-linear narrative game concept

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
en
Pages
44 + 35
Series
Abstract
This thesis is an artistic work about storyboarding an original game concept Formless with a non-linear story structure. Contrary to linear story structures that are noninteractive, a non-linear story structure is an interactive experience that allows players to control the events of a game. There seems to be a gap in the literature regarding storyboarding for non-linear video games from the perspective of an artist. Therefore, the thesis focuses on the previsualization of Formless with a non-linear storyboard. The artistic goal is to explore the process of storyboarding a non-linear narrative game concept in the practical part of the thesis. It can be considered as both an experimental use of storyboarding and a creative approach of designing a game. The storyboard aims to include multiple non-linear story structures in different parts of the story and reflect on their impacts in the storyboarding. Formless is a practice-oriented single-person project. It consists of 84 black and white illustrations with 18 narrative panels that convey the major key events of the story. The storyboard was written, illustrated, and designed by the author while considering the gameplay intentions. Previsualizing stories using storyboards is a standard practice in traditional linear projects, but in Formless storyboarding was also used for writing and designing the high-level vision of the game narrative. The visual method of organizing the story was beneficial as it expresses multiple factors beyond text documentation. An analysis concerning the challenges of the non-linear story structures used in the storyboarding process is presented in the written part. The study indicates that non-linear storyboards require more balancing and consideration than linear storyboards. Drawing the images is similar in linear and non-linear storyboards but the process and the results differ. The thesis aims to inspire storyboard artists to consider games as their career choice and to take more responsibility in the narrative design.

Opinnäytetyö on artistinen kuvakäsikirjoitusprojekti originaalista epälineaarisesta peli-ideasta nimeltä Formless. Epälineaarisen tarinan rakenne on interaktiivinen kokemus, joka antaa pelaajan päättää pelin tapahtumista toisin kuin lineaarisessa tarinan rakenteessa. Kirjallisuudessa ei ole tietoa peleihin suunnitellusta epälineaarisesta kuvakäsikirjoituksesta, joten opinnäytetyö keskittyy Formless projektin visuaaliseen suunnitteluun epälineaarista kuvakäsikirjoitusta hyväksikäyttäen. Projektiosuuden taiteellinen tavoite on tutkia epälineaarisen tarinan kuvakäsikirjoituksen suunnittelua tarinavetoiseen peliin. Työn voi mieltää käsittelevän sekä kokeellista kuvakäsikirjoitusta että luovaa menetelmää pelisuunnitteluun. Toteutettu kuvakäsikirjoitus pyrkii sisältämään useita epälineaarisia tarinan rakenteita eri kohdissa peliä ja analysoimaan rakenteiden vaikutusta projektin suunnitteluprosessiin. Formless on yhden hengen pelikonsepti. Se koostuu 84 mustavalkoisesta kuvituksesta ja 18 tarinaosuudesta, jotka kertovat tarinan päätapahtumat. Kuvakäsikirjoitus ottaa myös kantaa pelimekaniikkaan ja sen suunnitteluun. Kuvakäsikirjoittaminen on oleellinen osa perinteisten lineaaristen tarinoiden tekoa, mutta opinnäytetyön projekti pyrkii myös suunnittelemaan pelin kokonaiskuvan kuvakäsikirjoittamalla. Visuaalinen pelin suunnittelu on hyödyllistä, sillä se ilmaisee pelikonseptin monipuolisemmin mitä teksti dokumentointi pystyy. Opinnäytetyön kirjoitusosuus sisältää analyysin epälineaaristen tarinan rakenteiden haasteista kuvakäsikirjoituksessa. Projekti tuo ilmi, että epälineaariset kuvakäsikirjoitukset vaativat enemmän tasapainottamista ja harkintaa tekovaiheessa kuin lineaariset tarinat. Tekninen piirtämisprosessi on molemmissa tapauksissa samankaltaista, mutta prosessin ajattelutapa ja lopputulos eroavat keskenään. Työ pyrkii inspiroimaan kuvakäsikirjoittajia pelialalle ja ottamaan suurempaa vastuuta tarinan suunnittelusta.
Description
Supervisor
Junnila, Miikka
Thesis advisor
Lappalainen, Kai
Boesch, Jean-Michel
Keywords
storyboard, non-linear, narrative design, game design, previsualization, concept art
Other note
Citation