Uusjakotoimenpiteitä ohjaavien maisemaesteettisten suunnittelukriteereiden todistaminen empiirisen aineiston avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
100+26
Series
Description
Supervisor
Virtanen, Pekka V.
Thesis advisor
Hoisl, R.
Zöllner, G.
Keywords
Other note
Citation