Irtomaan geokemian ja kasvillisuuden heijastuskertoimen välisistä korrelaatioista aallonpituusalueella 30-3100 nm

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Taloudellinen geologia
Mcode
Mak-33
Degree programme
Language
fi
Pages
122
Series
Description
Supervisor
Peltoniemi, Markku
Keywords
Other note
Citation