Ohutkalvojen kasvattaminen ultratyhjiössä ja kerrosrakenteiden tutkiminen hitailla positroneilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Fysiikka
Mcode
0.03
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Description
Supervisor
Hautojärvi, Pekka
Keywords
Other note
Citation