Sanomalehtityössä käytettävän Lith-filmin spesifioiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1974
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
67 s. + liitt. 14
Series
Description
Supervisor
Perilä, Olavi
Keywords
Other note
Citation