Sodium Borohydride Hydrogen Generator System for a Free-breathing PEM Fuel Cell

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
Tfy-56
Degree programme
Language
en
Pages
60
Series
Abstract
Polymeeripolttokenno (PEMFC) on energiakonversiolaite, joka käyttää vedyn ja hapen kemiallista energiaa tuottaessaan sähköä ja lämpöä. Vapaastihengittävä PEMFC saa hapen suoraan ympäröivästä ilmasta kun taas vety kuljetetaan erillisessä säiliössä. Tavallisimmat vedyn varastointitavat ovat massiivisia ja kalliita, joten tässä työssä keskitytään vaihtoehtoiseen varastointimenetelmään. Natriumborohydridi on turvallinen kemikaali, jolla on korkea vetypitoisuus. Kemikaaliin sitoutunut vety voidaan vapauttaa hydrolyysissa katalyytin avulla. PEMFC:n suorituskyky on samanlainen sekä generaattorilla tuotetulla vedyllä että 5.0 laboratoriolaadun vedyllä. Työssä suunniteltiin ja rakennettiin vetygeneraattorijärjestelmä ja tarvittava ohjauselektroniikka vapaastihengittävälle polttokennolle. Laitteistolla saavutettiin 50 minuutin käyttöaika.
Description
Supervisor
Lund, Peter
Keywords
fuel cell, polttokenno, PEMFC, PEMFC, NABH4, NABH4, hydrogen generator, vetygeneraattori
Other note
Citation