SysML-kielen hyödyntäminen reaktoriautomaation uusintaprojektissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-02-14
Major/Subject
Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät
Mcode
ETA3005
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
fi
Pages
75 + 7
Series
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Viitasalo, Mauri
Sierla, Seppo
Keywords
SysML, automation system, nuclear power plant, V-model, SysML, automaatiojärjestelmä, ydinvoimalaitos, V-malli
Other note
Citation