Design for testing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
88
Series
Abstract
The goal of this thesis was to develop a testing concept for a next generation four-stroke engine in order to reduce lead time and support First-time-right ideology in design and assembly process. In this thesis, testing and assembly related issues are discussed concerning sub-assemblies, the main assembly, test run and finishing. Test method development and presenting ideas for less error prone design are also important fields of the thesis. This goal was pursued by performing an analysis on the current production of W32 and W34 engines to locate the current problems in the engine manufacturing process. The fading's were further used as a basis for designing a new testing concept, testing method development and providing suggestions for design solutions and improvements on working methods. The analysis included analysing lead time, defects and the FMEA analysis of potential failure modes. The key findings of the thesis were the discovery of different defects that occur during the production process. These findings provided an excellent basis for a large number of improvement ideas on many fields including testing method improvements, tackling quality issues already during the assembly work, new working methods and opportunities for quality improvement by simple design changes. As a result, a new consistent testing concept for future engines was created.

Tämän diplomityön tavoitteena oli testauskonseptin suunnittelu seuraavan sukupolven nelitahtimoottorille läpimenoajan lyhentämiseksi ja asioiden tekeminen kerralla oikein sekä suunnittelun että kokoonpanoprosessin osalta. Tässä diplomityössä käsitellään testaukseen ja kokoonpanoon liittyviä asioita käsittäen alikokoonpanot, pääkokoonpanon, koeajon ja viimeistelyn. Testausmetodien kehittäminen ja vähemmän virheille alttiiden piirteiden ideointi olivat myös keskeisiä diplomityön osa-alueita. Diplomityön tavoitteeseen pyrittiin analysoimalla tämän hetkistä W32-ja W34-tuotantoa nykyisten ongelmien paikallistamiseksi moottoreiden tuotantoprosessissa. Löydöksiä käytettiin pohjana uuden testauskonseptin suunnittelussa, testausmetodien kehittämisessä, suunnitteluratkaisujen harkinnassa ja työmetodien kehittämisessä. Analysointi käsitti läpimenoaika-, vika- ja FMEA-analyysin. Diplomityön keskeisimpiä löytöjä oli kokonaiskuvan muodostaminen siitä, millaisia vikoja tuotantoprosessin aikana ilmenee. Nämä tiedot tarjosivat erinomaisen pohjan suurelle määrälle parannusehdotuksia sisältäen testausmetodien parantamisen, laatuongelmien torjunnan kokoonpanotyössä, uusien työmetodien kehittämisen ja laadun parantamisen yksinkertaisilla muutoksilla suunnittelussa. Lopputuloksena saatiin muodostettua uusi kokonaisvaltainen testauskonsepti tuleville moottoreille.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Penttala, Rainer
Keywords
testing, testaus, concept, konsepti, design, suunnittelu, analysis, analyysi, defect, vika, engine, moottori, production, tuotanto, assembly, kokoonpano
Other note
Citation