A wireless multicast delivery architecture for mobile terminals

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (monograph)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006-05-15
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
118
Series
Research reports / Helsinki University of Technology, Laboratory for Theoretical Computer Science. A, 103
Abstract
Content delivery over the Internet to a large number of mobile users offers interesting business opportunities for content providers, intermediaries, and access network operators. A user could receive, for example, music or a digital newspaper directly to a mobile device over wireless networks. Currently, content delivery over the Internet is held back by a number of reasons. Existing network technologies, such as GPRS, have a very limited capacity to transfer large files, such as those required for good-quality pictures in a newspaper. Another problem is security. Content received over the Internet is very vulnerable to being forged. A user who cannot be certain about the source and consistency of the received stock quotes is unlikely to pay for the information. Furthermore, content providers are unwilling to distribute their valuable information over the Internet due to their fear of copyright infringements. Traditionally, content has been considered consumed as soon as it has been downloaded. Content providers have been keen on preventing their content from being transferred over peer-to-peer networks because they consider the delivery itself to be a copyright infringement. In this dissertation, content delivery is separated from content consumption by encrypting the content before delivery. When the users wishes to consume the content, a license which includes the decryption key is provided. The architecture allows content to be delivered to users' devices even before the user commits to consume the content. The user can choose to receive content whenever downloading it is the most convenient and affordable. Thus, the content providers are able to maintain control over the use of their information even after the data has been transferred to the users' terminals. In addition, content received by users can be strongly source authenticated. The architecture allows secure, efficient and reliable delivery of content to a large group of receivers. The architecture does not commit itself to any specific delivery technique, and the content can be delivered using any delivery technique including multicast, broadcast, unicast, and peer-to-peer. This dissertation focuses mostly on multicast as the delivery technique. The efficiency of the multicast delivery over unreliable heterogenous wireless access networks is thoroughly analyzed. Mobile terminals can seamlessly switch between access points and access technologies while continuing to receive data reliably from the network. The multicast delivery uses adaptive error correction and retransmissions to deliver the content as efficiently as possible to a very large number of receivers. The simulations show, that the vast majority of receivers are able to receive the content reliably with a small delay even when the radio network suffers from high packet loss probability. Although the architecture is designed to deliver content to mobile terminals, it is also suitable for delivering content to terminals with fixed Internet connectivity.

Digitaalisen sisällön siirtäminen liikkuville käyttäjille Internetin yli tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin sisällöntuottajille, välittäjille kuin verkko-operaattoreille. Teknikkaa voidaan käyttää esimerkiksi musiikin tai sähköisten lehtien välittämiseen käyttäjille langattoman verkon kautta. Sisällön välittämistä Internetin kautta hankaloittaa yhä usea seikka. Nykyisin laajassa käytössä olevat verkkotekniikat, kuten GPRS, ovat liian hitaita siirtämään hyvin suuria tiedostoja suurelle määrällä vastaanottajia. Lisäksi väärennetyn tiedon välittäminen Internetin kautta on erittäin helppoa. Sisältö, jonka aitoudesta ja alkuperästä ei ole varmuutta, on usein arvotonta käyttäjälle. Sisällöntuottajat puolestaan ovat haluttomia käyttämään sisältönsä levittämiseen Internetiä mikäli digitaalisesti levitettävän sisällön kopioiminen ja oikeudeton kuluttaminen on liian helppoa. Perinteisesti sisältö ajatellaankin kulutetuksi jo sillä hetkellä, kun se on siirretty käyttäjän laitteeseen. Sen vuoksi sisällön tuottajat ovatkin käyttäneet paljon resursejaan estääkseen sisältönsä välittämisen vertaisverkoissa, koska jo pelkkää sisällön siirtämistä pidetään tekijänoikeusrikkomuksena. Tässä työssä erotetaan sisällön siirtäminen sisällön kuluttamisesta suojaamalla sisältö salauksella ennen sen siirtämistä käyttäjille ja sallimalla vapaa salatun sisällön jakelu. Arkkitehtuuri mahdollistaa sisällön siirtämisen käyttäjien laitteille silloin kun sisällön siirtäminen on edullisinta ja tehokkainta. Vasta käyttäjän halutessa kuluttaa aiemmin lataamaansa sisältöä, tarkistetaan oikeis sisällön käyttöön. Arkkitehtuuri mahdollistaa myös ladatun sisällön alkuperän ja eheyden vahvan tarkistamisen. Arkkitehtuuri mahdollistaa turvallisen, tehokkaan ja luotettavan sisällön siirtämisen suurelle määrälle vastaanottajia. Arkkitehtuuri ei pakota sisällön jakelua käyttämään mitään tiettyä siirtomenetelmää vaan sisältö voidaan siirtää käyttäen esimerkiksi ryhmälähetystä (multicast), joukkolähetystä (broadcast), täsmälähetystä (unicast) tai vertaisverkkoja (peer-to-peer). Tässä työssä on keskitytty analysoimaan ryhmälähetyksen soveltuvuutta tiedon siirtomenetelmänä. Ryhmälähetysmenetelmän tehokkuutta on analysoitu siirrettäessä sisältöä heterogeenisen langattoman liityntäverkon yli. Liikkuvat päätelaitteet voivat siirtyä saumattomasti liityntäverkosta toiseen samalla kun ne vastaanottavat sisältöä. Ryhmälähetys hyödyntää adaptiivista virheenkorjausta ja uudelleenlähetyksiä siirtääkseen sisällönmahdollisimman tehokkaasti suurelle joukolle vastaanottajia. Simulaatiot osoittavat, että erittäin suuri osa vastaanottajista saa sisällön luotettavasti ja pienellä viiveellä vaikka liityntäverkossa pakettien virhetodennäköisyys olisi suuri. Arkkitehtuuri on suunniteltu siirtämään sisältöä liikkuville laitteille, mutta sitä voidaan käyttää yhtä hyvin myös kiinteään verkkoon liitettyjen laitteiden kanssa.
Description
Keywords
multicast, mobility management, wireless networks, secured content delivery, digital content delivery, digital content integrity, ryhmälähetys, liikkuvuuden hallinta, sisällön siirtäminen, langaton tiedonsiirto, digitaalisen sisällön eheys, digitaalinen sisällön jakelu
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-006882