Suomen ja Japanin kulttuurivientiohjelmien vertailua

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2011
Department
Major/Subject
Tietointensiivinen liiketoiminta
Mcode
T3008
Degree programme
Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma (INF)
Language
fi
Pages
28 s.
Series
Description
Supervisor
Immonen, Stina
Thesis advisor
Kaila, Ruth
Keywords
kulttuurivienti, Suomi, Japani, pehmeä voima, kulttuurin ulottuvuudet, taloushistoria
Other note
Citation