Eri runkomateriaalien soveltuvuus Pohjois-Afrikan olosuhteisiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
07.43
Degree programme
Language
fi
Pages
xi + 155 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kanerva, Pekka
Thesis advisor
Lahtinen, Raimo
Vänskä, Vilho
Keywords
Other note
Citation