Korkealämpötilaisten regeneratiivisten lämmönvaihtimien suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
Tfy-56
Degree programme
Language
sv
Pages
98 s. + liitt. 37
Series
Description
Supervisor
Salomaa, Rainer
Keywords
Other note
Citation