Comedy in the ludonarrative

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Kallio
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Visual Communication Design
Language
en
Pages
163
Series
Abstract
Although humor is a prevalent component of numerous video games, thus far it has not been converted to an established genre of its own. Comedy—the deliberate act to harness and perform humor—represents one, but an important segment of the emotional range that games should aspire to cover in order for them to be considered an artistic medium. This study examines the prospects, but also the challenges, that interactivity introduces to comedic narratives. The theoretical substructure of this thesis comes from the academic field of humor studies, and from various expert opinions as well. Ludonarrative comedy is approached through examples that illustrate trends that can be discerned from games that introduce humor through their narrative and gameplay-related, i.e. ludic, elements. The findings confirm the initial hypothesis that there are enough conventions present for ludonarrative comedy genre to surface. As a conclusion for the findings, a proposition for a general framework for defining comedic video games is presented.

Vaikka huumori on olennainen osa monia videopelejä, toistaiseksi sitä ei ole onnistuttu muuntamaan omaksi vakiintuneeksi tyylisuunnakseen. Komiikka, eli sellainen tarkoituksellinen toiminta, joka valjastaa huumoria ja panee sitä täytäntöön, edustaa yksittäistä mutta yhtäältä tärkeää tunnealuetta, jota elektronisten pelien tulisi pyrkiä kattamaan jotta niistä voitaisiin keskustella taiteellisena ilmaisukanavana. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan tarkastelemaan niin näkymiä kuin myös haasteita, joita vuorovaikutteisuus tuo mukanaan koomisiin kerrontoihin. Opinnäytetyön teoreettinen pohjarakenne tulee huumorin ja pelien tutkimuksen akateemiselta kentältä, sekä erinäisistä asiantuntijoiden näkemyksistä. Ludonarratiivista komiikkaa lähestytään sellaisten esimerkkien avulla, jotka havainnollistavat trendejä peleissä, joissa huumori ilmentyy tarinallisten ja pelillisyyteen liittyvien ominaisuuksiensa kautta. Tutkielman tulokset vahvistavat alkuperäistä hypoteesia siitä, että tälläkin hetkellä on olemassa riittävästi konventioita ludonarratiivisen komiikan vaikiinnuttamiseksi omaksi lajityypikseen. Tulosten päätelmänä esitetään ehdotus yleisestä rakenteesta koomisten videopelien määrittelemisen perusteeksi.
Description
Supervisor
Masoodian, Masood
Thesis advisor
Masoodian, Masood
Keywords
comedy, ludonarrative, video games, humor, ludology, narratology, narrative
Other note
Citation