Tulevaisuusvisioita Itä-Espooseen pikaraitiotien varteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
40
Series
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Ahlava, Antti
Keywords
urban renewal, kaupunkisuunnittelu, urban design, pikaraitiotie, light rail line, kaupunkiuudistus, Espoo, täydennysrakentaminen, Espoo
Other note
Citation