Integrated High-linearity Push-Pull Power Amplifier Driver for WCDMA Base Station Applications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
en
Pages
65
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa integroitu, erittäin lineaarinen tehovahvistinajuri WCDMA tukiasemasovelluksiin. Kaksiasteinen push-pull tehovahvistin suunniteltiin ja valmistettiin käyttäen kaupallista SiGe HBT teknologiaa tämän työn aikana. Vahvistimen toiminta mitattiin ja mitattuja tuloksia verrattiin simuloituihin. Työn alkuosassa esitetään moduloidun WCDMA signaalin ominaisuuksia ja selitetään WCDMA tukiasemien tehovahvistimille asetettujen suurten lineaarisuusvaatimusten syitä. Seuraavaksi työssä käsitellään joitakin yleisiä tehovahvistinsuunnitteluun ja lineaarisuuteen liittyviä asioita. Myös piiritason menetelmiä lineaarisuuden parantamiseksi pohditaan. Tulokset osoittivat, että pii-pohjainen prosessi soveltuu hyvin tehovahvistinajurin toteuttamiseen. Suunnitellun vahvistimen mitattu käyttäytyminen oli lähes samanlainen kuin simuloitu käyttäytyminen ja vahvistimelle asetetut tavoitteet täyttyivät.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Kiraly, Jiri
Keywords
PA driver, tehovahvistinajuri, Push-Pull, push-pull, SiGe, SiGe, linearity, lineaarisuus, WCDMA, WCDMA, radio frequency, radiotaajuus, RF, RF
Other note
Citation