Radioaaltojen etenemismekanismit kaupunkiympäristössä 2 GHz:n taajuusalueella

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2001
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Description
Supervisor
Vainikainen, Pertti
Thesis advisor
Sulonen, Kati
Keywords
radio wave propagation, radioaaltojen etenemismekanismit, propagation mechanisms, etenemismallit, propagation models
Other note
Citation