Verojalanjälki ja muu vapaaehtoinen veroraportointi osana yritysvastuuraportointia - käytäntö suomalaisissa pörssiyhtiöissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
fi
Pages
80
Series
Description
Thesis advisor
Ojala, Hannu
Keywords
veroraportointi, verojalanjälki, yritysvastuuraportointi, yhteiskuntavastuuraportointi, Suomen pörssiyhtiöt, maakohtainen veroraportointi, Global Reporting Initiative, OECD, Euroopan Unioni
Other note
Citation