Chemically enhanced paper web drainage

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
en
Pages
74 + [4]
Series
Abstract
The aim of this thesis was to find suitable ways to utilize a novel cationic micropolymer on different paper grades in order to achieve lower drainage times and higher solids content of the paper web. The literature part of this thesis reviews the theories of water removal from the paper web and the means of improving it. The interrelationship of drainage, retention and formation is also reviewed. In the experimental part the use of the cationic micropolymer was compared against chemical systems already in use on specific paper machines and against potential competing systems. The paper grades tested in this study were supercalendered (SC) paper, fine paper and fluting board made from old corrugated container (OCC) furnish. The drainage ability and retention of the furnishes and different chemical systems were measured using Dynamic Drainage Analyzer (DDA) and Dynamic Drainage Jar (DDJ). Sheets were manufactured and the dewatering was analysed in detail on Moving Belt Former (MBF). From the sheets produced on MBF, beta formation, air permeability, thickness and grammage were measured. A statistical analysis was also carried out on the results. The cationic micropolymer seemed to have a good effect on the solids contents after wire and press sections on furnishes with higher fines content. The advantages in drainage time improvement were obvious only with very high dosages of the cationic micropolymer. To achieve high retention with this chemical, high dosages were needed as well. When used together with a cationic polyacrylamide (C-PAM), the retention ability of a C-PAM and the solids content increasing ability of the cationic micropolymer were combined. In comparison to polyvinyl amine (PV Am) systems the cationic micropolymer did not decrease drainage time as much but it resulted in higher solids content after pressing and better formation. The cationic micropolymer is recommended to be used on furnishes that are rich in fines content such as SC and fluting board based on OCC.

Diplomityön tavoitteena oli löytää sopivia tapoja käyttää uudenlaista kationista mikropolymeeriä eri paperilajeilla lyhyemmän vedenpoistoajan ja korkeamman paperirainan kuiva-ainepitoisuuden saavuttamiseksi. Diplomityön kirjallinen osa käsittelee yleisimpiä vedenpoistoon liittyviä teorioita ja keinoja sen parantamiseksi. Vedenpoiston, retention ja formaation välisiä suhteita on myös tarkasteltu. Kokeellisessa osassa kationista mikropolymeeriä verrattiin jo käytössä oleviin kemikaalisysteemeihin sekä mahdollisiin kilpaileviin tuotteisiin. Testatut paperilajit olivat superkalanteroitu (SC) paperi, hienopaperi ja kierrätyskuiduista (OCC) valmistettu aallotuskartonki. Massojen ja erilaisten kemikaalisysteemien vedenpoistokyky ja retentio mitattiin Dynamic Drainage Analyzer:lIa (DDA) ja Dynamic Drainage Jar:lIa (DDJ). Moving Belt Former:lla (MBF) valmistettiin arkkeja ja tutkittiin vedenpoistoa tarkemmin. MBF:lla valmistetuista arkeista mitattiin beta formaatio, ilmanläpäisevyys, paksuus ja neliöpaino. Tuloksille tehtiin myös tilastollinen analyysi. Kationisella mikropolymeerillä näytti olevan hyvä vaikutus sekä viiran että puristimen jälkeiseen kuiva-ainepitoisuuteen massoilla joilla oli korkea hienoainepitoisuus. Kationinen mikropolymeeri lyhensi vedenpoistoaikaa vasta erittäin suurilla annoksilla. Kationisen mikropolymeerin retentiokyky ei ollut kovin hyvä matalilla annoksilla, mutta käytettäessä kationisen polyakryyliamidin (C-PAM) kanssa yhdessä, C-PAM:n retentiokyky ja kationisen mikropolymeerin kyky kasvattaa paperirainan kuiva-ainepitoisuutta saatiin yhdistettyä. C-MP 1:llä ei saatu lyhennettyä vedenpoistoaikaa yhtä paljon kuin polyvinyyliamiini (PVAm) systeemeillä, mutta sitä käytettäessä puristimen jälkeinen kuiva-ainepitoisuus oli suurempi ja formaatio parempi. Kationista mikropolymeeriä suositellaan käytettäväksi massoilla joilla on korkea hienoainepitoisuus, kuten SC ja kierrätyskuidusta valmistettu aallotuskartonki.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Hietaniemi, Matti
Keywords
drainage, vedenpoisto, retention, retentio, micropolymer, mikropolymeeri
Citation