A bidirectional strategy in the synthesis of natural products

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Orgaaninen kemia
Mcode
Kem-4
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 96 s. + liitt. 22
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena ok kehittää attenolien A ja B kokonaissynteesiä varten kaksisuuntainen synteesi attenolien symmetriselle esimuodolle 9. Työn perusstrategiana oli muodostaa furfuraalista konjugoitu happo 15, jonka furaanirengas avattiin ja muodostettiin symmetrinen diesteri 10. Karbonyyliryhmän suojauksen jälkeen ketjun päiden funktionaalisuuksia muunnettiin säilyttäen molekyylin symmetria. Tämä tehtiin pelkistämillä ester) ensin litiumalumiinihydridillä dioliksi ja hapettamalla dioli Dess-Martin-periodinaanilla halutuksi aldehydiksi 18. Kirjallisuus on ehdottanut myös pelkistystä suoraan esteristä aldehydiksi, mutta koska molekyylissä ok kaksi samanlaista funktionaalisuutta, käytettiin varmempaa menetelmää. Näin ehkäistiin epäsymmetristen sivutuotteiden synty itse reaktiossa. Symmetrinen työn lopputuote 9 syntetisoitiin soveltamalla paranneltua Horner-Wadsworth-Emmons-kytkentää. Symmetriseen aldehydiin kytkettiin trimetyylifosfonoasetaatti, jolloin saatiin olefiininen esteri. [1]H-NMR-spektroskopian mukaan käytetyllä menetelmällä saatiin päätuotteena haluttua (E)-isomeeriä sekä sivutuotteena (Z)-isomeeriä. Kirjallisuusosassa on keskitytty spiroketaalien synteeseihin. Attenolien kokonaissynteesissä spiroketalisointi on tärkeä osa, sinä attenoli A on rakenteeltaan [5,6]-spiroketaali. Kirjallisuusosassa on tuotu esiin spiroketalisoinnin mekanistiset näkökulmat sekä elektroniset ja steeriset vaikutukset. Tärkeitä kysymyksiä spiroketalisoinnissa ovat esim. suojaryhmien käyttö ja stereoselektiivisyys. Kirjallisuusosassa luodaan katsaus tehtyihin spiroketalisointeihin ja esitellään erilaisia käytännön sovelluksia juuri näiden kysymysten ratkaisemiseksi.
Description
Supervisor
Koskinen, Ari
Thesis advisor
Janhonen, Mirka
Keywords
Other note
Citation