Reliable electronic instant lottery

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
[11] + 53
Series
Abstract
This thesis explores different solutions to simplify the electronic instant lottery system employed by Veikkaus Oy. The current system is based on the eLottery-protocol, which provides an architecture for organizing a reliable electronic lottery. The objective is to find various more straightforward implementations of a reliable electronic lottery. The work starts with an overview of the Finnish gambling law. Particular emphasis is placed on the phenomena that make the basis for the law and the position of the European Community regarding national gambling laws. Additionally, the ongoing changes to the Finnish gambling law are examined. The theory section of the work contains short presentations of techniques with features necessary for the implementation of a reliable electronic instant lottery system. Specifically features that help to separate the administrator role from the data stored on the system are of great interest. Also selected techniques to create rich internet applications are presented. The theory section continues by building a set of minimal requirements that define a reliable electronic instant lottery system. The principles of the eLottery-protocol provide the basis for the requirements. The current electronic lottery system is compared to the generated requirements. Next, a number of alternative ways to implement a reliable electronic lottery system are presented. All the methods implement a system where the game organizer can administer the components of the system, without having access to all the data. The client architecture of the current system is then presented. It is followed by an outline of a more simple client architecture that is less susceptible to compatibility problems. It also provides a base for user interface implementations not bound to any specific technology. Finally, the alternative solutions are evaluated based on their complexity and the degree of reliability they provide. The future of the Finnish gambling law is also discussed.

Diplomityössä tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja Veikkaus Oy:n nettiarpajärjestelmän kehittämiseksi. Nykyinen nettiarpajärjestelmä perustuu eArpa-protokollaan, joka luo turvallisen arkkitehtuurin järjestelmälle. Tavoitteena on löytää nykyistä yksinkertaisempi toteutus luotettavalle nettiarpajärjestelmälle. Aluksi työssä luodaan katsaus Suomen arpajaislainsäädäntöön. Erityisesti esitetään rahapelilainsäädännön tavoitteita ja Euroopan Unionin vaikutus kansallisiin rahapelilainsäädäntöihin. Lisäksi käsitellään käynnissä olevaa arpajaislain muutosta etenkin nettiarpoihin liittyvien muutosten osalta. Seuraavaksi työssä esitellään nettiarpajärjestelmän toteutusvaihtoehtojen kannalta mielenkiintoisia tekniikoita. Erityisesti tekniikat, joilla järjestelmän tietoja voidaan suojata järjestelmän ylläpitäjältä, ovat kiinnostavia. Lisäksi esitetään nettiarpajärjestelmän asiakassovelluksen mahdollisia toteutustekniikoita. Työvälineet interaktiivisen multimedian esittämiseen web-sivuilla ovat kehittyneet merkittävästi nykyisen nettiarpajärjestelmän toteutuksen jälkeen. Ennen nettiarpajärjestelmän parannusvaihtoehtojen suunnittelua kirjataan luotettavan nettiarpajärjestelmän vaatimukset. Periaatteet, jotka muodostavat nykyisen eArpa-järjestelmän luotettavuuden, esitetään mahdollisimman yksinkertaisena rakenteena.Rakenne muodostaa minimivaatimukset luotettavan nettiarpajärjestelmän arkkitehtuurille. Nykyisen eArpa-järjestelmän toteutusta verrataan muodostettuihin vaatimuksiin. Teoriaosuuden jälkeen esitellään erilaisia ratkaisuja, joiden avulla nettiarpajärjestelmän kaikki osat voidaan antaa pelinjärjestäjän ylläpidettäväksi. Ratkaisut perustuvat eri tekniikoihin, joilla palvelimen ylläpitäjä voidaan eristää palvelimen sisältämästä tiedosta. Tämän jälkeen esitellään nykyisen eArpa-järjestelmän asiakasohjelmisto ja hahmotellaan yksinkertaistettu asiakasohjelmisto, joka vähentää eri komponenttien yhteensopivuusongelmia ja mahdollistaa saman käyttöliittymän toteutuksen eri multimediakehitysvälineillä suhteellisen yksinkertaisesti. Lopuksi työssä arvioidaan esitettyjen ratkaisujen ominaisuuksia ja sitä, miten ne toteuttavat luotettavuustavoitteet. Lisäksi pohditaan arpajaislainsäädännön tulevaisuutta.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Pokki, Toni


Keywords
gambling law, arpajaislainsäädäntö, electronic instant lottery, nettiarvat
Other note
Citation