Irtikytkeytyminen digitaalisen hyvinvoinnin kasvattajana

No Thumbnail Available
Files
Jutila_Valentin_2023.pdf (1.38 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2023-12-15
Department
Major/Subject
Informaatioverkostot
Mcode
SCI3026
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
31
Series
Abstract
Suomi on yksi maailman digitalisoituneimmista yhteiskunnista. Ihmisten arki on yhä enenevissä määrin riippuvaista digitaalisesta teknologiasta, kun älypuhelimiin on keskittynyt suuri määrä tarpeellisia työkaluja ja ominaisuuksia. Älypuhelimet ja sosiaalinen media yhdistettynä laajasti levinneisiin mobiili-internetyhteyksiin on tehnyt ihmisistä tavoitettavampia kuin koskaan. Tässä työssä tutkitaan irtikytkeytymistä, joka tarkoittaa vapaaehtoista älypuhelimen tai sosiaalisen median käytön luopumista tai rajoittamista. Työssä perehdytään miksi ja miten ihmiset kytkevät itsensä irti. Aihetta pohjustetaan käsittelemällä käyttäjien huomiota kaappaavaa häiriöteknologiaa, jonka päämääränä on lisätä digitaalisen teknologian käyttöaikaa. Työssä käsitellään myös digitaalista hyvinvointia irtikytkennän näkökulmasta: millainen keino se on hyvinvoinnin kasvattamiseksi sekä miten ihmisten tulisi suhtautua käyttöön ja käyttämättömyyteen. Tutkimuksen tuloksena löydettiin irtikytkennän useita eri motiiveja ja tapoja. Löydettiin toimijuuden tunteen lisäämisen ajatus, jonka esitettiin olevan irtikytkennän perimmäinen peruste ja toteutumista ohjaava tekijä. Digitaaliset itsehillintätyökalut nousivat esiin mahdollisuuksina muokata käyttöä, ilman että tarvitsisi luopua käytöstä kokonaan. Digitaalisen hyvinvoinnin kirjallisuudessa esiin nousi kritiikki käytön demonisoinnista. Sen sijaan huomio tulisi keskittää hyvän ja terveellisen käytön edistämiseen. Lisäksi irtikytkeytymisen ilmiö kertoo ristiriidasta käyttäjien toiveiden ja teknologian omistavien yritysten liiketoimintamallien välillä. Liiketoimintamallit kannustavat käytön määrän lisäämiseen jopa epäeettisten keinojen avulla. Työssä huomautetaan, miten digitaalisen teknologian muotoilua tulisi muuttaa käyttämättömyyttä kohtaan kunnioittavammaksi.
Description
Supervisor
Fagerholm, Fabian
Thesis advisor
Vigren, Minna
Keywords
irtikytkeytyminen, digitaalinen hyvinvointi, sosiaalinen media, älypuhelin, häiriöteknologia, huomiotalous
Other note
Citation