Ryhmäteknologian soveltaminen kumikaapelituotannon ohjaukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
03.22
Degree programme
Language
fi
Pages
77 + liitt. 6
Series
Description
Supervisor
Olkkonen, Tauno
Thesis advisor
Kontoniemi, Raimo
Eloranta, Eero
Keywords
Other note
Citation