Ydinvoimalaitoksen terässuojakuoren jännitysten tutkiminen painerasituksen ja pyörähdyssymmetrisen lämpötilakentän alaisena

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1971
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
85 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Niskanen, Erkki
Thesis advisor
Hyyryläinen, Sakari
Keywords
Other note
Citation