Comfort clothes - The emotional and cultural value of slow fashion

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
116
Series
Abstract
The sustainability issues in the fashion industry have been under scrutiny for years. The fast fashion systems are driving the field into a mess of ethical and environmental problems and overconsumption. There seems to be a profound need of slowing down in today’s fast-paced society and stop to re-think and reflect on the priorities in life. This thesis introduces the slow fashion ideology as a new way to create within the fashion industry. It acts as an opposition to the fast-paced fashion industry and encourages both the creators and wearers of fashion to slow down and appreciate the garments they own, wear, make, and live with. This thesis aims to create deeper emotional meaning into garments by using traditional textile techniques from the author’s local areas and connecting the outcomes to the broader context of today’s fashion systems. By elevating the emotional and cultural value of garments via the slow fashion ideology, new and better ways of making and wearing garments can be discovered. This thesis consists of three phases. Firstly, a literature review is used to define the scope and previous knowledge on the sustainability problems of the industry, slow fashion ideology, and the emotional meaning and value of garments. After this, a qualitative interview series is conducted to better place the project into today’s world. Lastly, a capsule collection is produced to portray slow fashion values, emotional comfort and meaning making. The finalised collection represents an implementation of slow fashion ideology into a garment design and make process. During the production process, the author got a chance to calm down to make by hand and reflect on her own identity as a designer. It seems, based on the interviews, that people have a deepened need for comfort and they aim to be evermore conscious about their wardrobes. The production acts as a direct answer to these needs. This thesis creates emotional and cultural value to the garments and thus promotes a meaningful wearer-garment relationship. To continue this research further in the future, new concepts could be developed within the realm of slow fashion. Making by hand can help create value for the garment and promote healthier wardrobe habits. It also encourages meaningful making processes and aims to cherish and revive local traditions.

Ekologisuuteen liittyvät ongelmat ovat olleen esillä muodin alalla jo pitkään. Pikamuotiin keskittyvät toimintamallit ajavat alaa kohti eettisten ja ekologisten ongelmien sotkua. Vaikuttaa siltä, että ihmisille on syntynyt kasvava tarve hidastaa tahtia kiireisen yhteiskunnan keskellä ja pysähtyä pohtimaan oman elämän tärkeimpiä prioriteettejä. Tämä opinnäytetyö esittelee slow fashion -ideologian yhtenä vaihtoehtona ratkaisumalliksi muotialan ongelmiin. Se toimii lujaa tahtia eteenpäin kiirehtivää muotimaailmaa vastaan ja pyrkii kannustamaan sekä muodin suunnittelijoita, että muodin käyttäjiä hidastamaan tahtia ja arvostamaan niitä vaatteita, joita he omistavat, pukevat, tekevät ja käyttävät. Tämä opinnäytetyö pyrkii luomaan syvempää merkitystä vaatteisiin käyttämällä suunnittelijan paikallisen yhteisön perinnetekstiilitekniikoita ja linkittämällä lopputulokset laajempaan muotialan kontekstiin. Tämä projekti pyrkii löytämään terveempiä tapoja tuottaa ja käyttää vaatteita korostamalla vaatteiden kulttuurista ja emotionaalista arvoa slow fashion -ideologiaa hyväksikäyttäen. Tämä opinnäytetyö koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa sisältää kirjallisuuskatsauksen slow fashion -ideologiaan, muodinalan ongelmiin ja vaatteiden syvempään arvoon ja merkitykseen liittyen. Tämä auttaa määrittelemään opinnäytetyön position olemassa olevan tutkimuksen joukossa. Toinen osa koostuu kvalitatiivisestä haastattelusarjasta, joka auttaa löytämään relevantteja tulokulmia produktio-osuuteen. Kolmannessa osassa kolmen asukokonaisuuden vaatemallisto suunnitellaan ja toteutetaan. Tämä osuus konkretisoi slow fashion -ideologian aatteeita ja vaatteiden merkityksellistä valmistamista. Lopullinen vaatemallisto pyrkii kuvaamaan slow fashion -ideologian käyttämistä vaatteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Produktio-osuuden aikana suunnittelija saa mahdollisuuden rauhoittua käsitöiden äärelle ja reflektoida omaa tekemistään. Tehdyt haastattelut kuvastavat ihmisten selkeää tarvetta henkiseen mukavuuteen ja terveellisempiin vaatteiden käyttämismalleihin. Opinnäytetyön produktio-osuus pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin. Tämä opinnäytetyö luo emotionaalista ja kulttuurista arvoa vaatteille, ja siten tukee syvempää tunnesidettä käyttäjän ja vaatteen välillä. Opinnäytetyön aihe on hyvin laaja ja tutkimusten jatkaminen tulevaisuudessa olisi mielekästä. Vaatteiden hidas käsintekoprosessi auttaa luomaan arvoa vaatteille ja kannustaa käyttäjiä terveellisempään kulutukseen. Se rohkaisee merkityksellisempään luovaan tekemiseen ja pyrkii arvostamaan ja elvyttämään paikallista kulttuuria ja perinnettä.
Description
Supervisor
Niinimäki, Kirsi
Thesis advisor
Leppisaari, Anna-Mari
Niinimäki, Kirsi
Keywords
slow fashion, emotional attachment, textile traditions, locality, meaningful garments, sustainable fashion, hand-made
Other note
Citation