Taidenäyttely tarinankertojana

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorSlotte Dufva, Tomi
dc.contributor.authorTuomi, Senni
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorSlotte Dufva, Tomi
dc.date.accessioned2022-09-25T15:00:14Z
dc.date.available2022-09-25T15:00:14Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractTutkimus keskittyy tarkastelemaan erään näyttelysuunnittelun perusvaiheita tarinankerronnallisista näkökulmista käsin. Tutkimus pohjautuu taideperustaiselle tutkimukselle, jossa oma taiteellinen työskentely ja sitä peilaava näyttelysuunnittelun teoria pyrkivät yhdessä vastaamaan tutkimuskysymyksiin: “Minkälaisilla erilaisilla keinoilla ja elementeillä voidaan tukea taidenäyttelyn tarinankerrontaa? ” sekä “Kuinka suunnitella ja toteuttaa oma narratiivi taidenäyttelylle Memento mori?” Tutkimuksen aineistona toimii erilaiset visuaaliset kuvamateriaalit, muistiinpanot, oma teoskokonaisuus sekä ripustussuunnitelmakuvat. Tutkimuksen pääasiallisena teoriapohjana on käytetty Jaana af Hällströmin teosta Näyttelyviestintä (2011) sekä Pam Lockerin teosta Basics Interior Design 02: Exhibition Design (2010). Tutkimusmenetelminä hyödynnetään erilaisia ideoinnin työkaluja, tilan valokuvaamista sekä digitaalista piirtämistä ja editointia. Koko prosessin ajan hyödynnetään työskentelyssä myös kokemuksen kautta opittua hallinnan menetelmää, jonka avulla näyttelysuunnittelun kaltaiset laajat kokonaisuudet pysyvät paremmin hallinnassa. Taiteellisten menetelmien ja lähdekirjallisuuden avulla tutkimus pyrkii esittämään lukijalle ne tilalliset ja audiovisuaaliset keinot, jotka vahvistavat näyttelyni tarinankerrontaa. Tutkimuksen produktion lopputuloksena on valmis ripustussuunnitelma taidenäyttelylle Memento mori, joka koostuu kahdeksasta suunnitelmaa avaavasta ripustuskuvasta. Näyttelyn teosvalinnat, tilan elementtien asettelu ja ripustus määrittelivät paljon yleisön liikkumista tilassa ja näin ollen myös tarinankerronnan punaista lankaa. Tarinankerronnan kannalta oli olennaista keskittyä suunnittelutyössä erityisesti yleisön ja tilan välisen suhteen luomiseen. Tätä suhdetta vahvistettiin luomalla tilaan tunteita herättävää ilmapiiriä sekä hyödyntämällä moniaistisia elementtejä, kuten audiovisuaalisuutta, näyttelytilan ripustuksessa. Tilallisten ratkaisujen ja elementtien lisäksi myös graafiset elementit, näyttelyyn liittyvät tekstit ja mainokset olivat osa taidenäyttelyn tarinankerrontaa.fi
dc.format.extent39 + 3
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/116897
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202209255694
dc.language.isofien
dc.programmeTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorKuvataidekasvatusfi
dc.programme.mcodeARTS3017fi
dc.subject.keywordnäyttelysuunnittelufi
dc.subject.keywordnarratiivisuusfi
dc.subject.keywordtaidemuseotfi
dc.subject.keywordtilasuunnittelufi
dc.subject.keywordaudiovisuaalinen viestintäfi
dc.subject.keywordmuseoalafi
dc.titleTaidenäyttely tarinankertojanafi
dc.titleArt exhibition as storytelleren
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files