Magneettiresonanssikuvien kolmiulotteinen käsittely neuromagneettisten mittausten analyysissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
Tik-61
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Teknillisen korkeakoulun kylmälaboratoriossa tutkitaan aivotoiminnan synnyttämiä magneettikenttiä. Menetelmää kutsutaan magnetoenkefalografiaksi (MEG) ja se yhdistää erinomaisen aikaresoluution parhaimmillaan parin millimetrin paikannustarkkuuteen. Aivojen rakenteesta saadaan tarkka kolmiulotteinen kuva magneettiresonanssikuvauksella (MRkuvaus). MR-kuvia voidaan käyttää magnetoenkefalografian tulosten visualisoinnissa ja tarkentamisessa. MEG:llä paikannettujen virtalähteiden fysiologisen merkityksen ymmärtäminen helpottuu, kun lähdealueiden yksilöllinen anatomia tunnetaan. Tässä työssä kehitettiin ohjelma, jolla käyttäjä voi leikellä interaktiivisesti MR-kuvasarjaa mielivaltaisilla tasoilla. Lähdealueita kuvaavat virtadipolit esitetään näin saaduissa leikekuvissa. Työssä tutkittiin myös pään eri rakenteiden visualisointia niistä muodostettujen kolmioverkkojen ja kolmiulotteisten pintakuvien avulla. Kolmioverkkoja voidaan käyttää myös lähdemallinnuksen tarkentamiseen. Tällöin pään johdealuetta kuvaavan pallomallin sijasta käytetään koehenkilön omien aivojen muotoista pintaelementtimallia. Tässä työssä kehitettiin menetelmä, jolla MR-kuvasarjasta erotettu kappale voidaan kolmioida siten, että syntyvät kolmiot ovat mahdollisimman saman suuruisia ja tasasivuisia. Sekä kolmioverkkojen että kolmiulotteisten pintakuvien muodostus vaatii kohdekappaleen erotuksen MR-kuvasarjasta. Tätä tarkoitusta varten kehitettiin tietokoneohjelma, jolla kuvasarja voidaan segmentoida. Aiemmasta ohjelmasta poiketen lähtökohtana oli käyttää pääasiassa kolmiulotteisia, koko kuvasarjaa kerralla käsitteleviä operaattoreita. Työhön liittyvät tietokoneohjelmat kirjoitettiin C-ohjelmointikielellä HP9000-sarjan UNIX-työasemille. Ohjelmien graafinen käyttöliittymä toteutettiin X-ikkunointijärjestelmällä käyttäen hyväksi Motif-käyttöliittymäkomponentteja.
Description
Supervisor
Paalanen, Mikko
Thesis advisor
Hämäläinen, Matti
Keywords
Other note
Citation