Austeniitin stabiilisuuden vaikutus ruostumattoman ja haponkestävän teräksen hydromekaaniseen muovaukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Metalli- ja materiaalioppi
Mcode
Mak-45
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Description
Supervisor
Lindroos, Veikko
Thesis advisor
Tarkiainen, Risto
Keywords
Other note
Citation