Palvelujen järjestäminen turvallisesti suuressa heterogeenisessä tietokoneverkossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1989
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
171
Series
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Skyttä, Jorma
Keywords
Other note
Citation