Development of a brewery information system

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorTherman, Rolf
dc.contributor.authorPaasivuori, Risto
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorAaltonen, Kalevi
dc.date.accessioned2020-12-04T19:01:43Z
dc.date.available2020-12-04T19:01:43Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractYritysten toiminnan ohjaaminen on perinteisesti keskittynyt erillisten osastojen toiminnan ohjaamiseen ja ohjaamisesta ovat olleet vastuussa lähinnä yrityksen johto tai osastojen päälliköt. Toiminnan mittaamisessa on ennen keskitytty lähinnä seuraamaan taloudellisia lukuja. Nykyään toiminnan ohjaamisessa pyritään yrityksen eri prosessien ohjaamiseen. Vuosien kuluessa organisaatioita on madallettu ja vastuuta toiminnasta ja sen ohjaamisesta on siirretty suorittavalle portaalle eli tiimeille. Toiminnan mittaamisessa pyritään nykyään käyttämään mittareita, jotka kertovat syytekijöitä seurattaville taloudellisille asioille. Yritykset käyttävät nykyään useita erilaisia tietojärjestelmiä, joilla on omat roolinsa toiminnan ohjaamisessa. Tietojärjestelmiä käytetään apuna esimerkiksi toimilaitteiden automaatiossa, tuotantoerien seurannassa sekä toiminnan ohjaamisessa. Useat tietojärjestelmät ja niiden erilaiset tietokannat voivat pitää sisällään niin paljon tietoa, että oleellisen tiedon löytäminen muodostuu usein ongelmaksi. Tässä diplomityössä on määritelty ja rakennettu panimon tuotantotoiminnasta vastaaville henkilöille päätösten tekoa tukeva informaatiojärjestelmä. Järjestelmästä löytyy mittareiden muodossa tuotannon tiimien tärkeimmät tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. Lisäksi informaatiojärjestelmään kerätään muista tietojärjestelmistä reaaliajassa päivittyvää tietoa siitä, mitä tuotannon eri toiminnoissa parhaillaan tapahtuu tai tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Informaatiojärjestelmän mittareiden määrittämisessä on oltava tarkka. Mittareiden käyttäytyminen on tunnettava erityisen hyvin silloin, jos niiden arvoja käytetään palkkauksen perusteina. Mittarit eivät saisi myöskään olla keskenään ristiriitaisia. On tärkeää muistaa, että mittarit ovat myös keino, jolla yritysjohto voi viestittää tiimeille tärkeiksi katsomiaan asioita. Pelkät mittarit eivät kuitenkaan riitä toiminnan ohjaamiseen, vaan lisäksi tarvitaan myös reaaliaikaista tietoa tuotannosta. Järjestelmän käytettävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Visuaalisuudella voidaan helpottaa asioiden ymmärtämistä.fi
dc.format.extent96
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92214
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451049
dc.language.isofien
dc.programme.majorKonepajatekniikkafi
dc.programme.mcodeKon-15fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordoperations managementen
dc.subject.keywordtoiminnanohjausfi
dc.subject.keywordperformance measurementen
dc.subject.keywordmittausjärjestelmäfi
dc.subject.keywordautomation systemen
dc.subject.keywordmittarifi
dc.subject.keywordkey performance indicatoren
dc.subject.keywordautomaatiojärjestelmäfi
dc.subject.keywordteamen
dc.subject.keywordpäätavoitefi
dc.subject.keywordintegrationen
dc.subject.keywordtiimifi
dc.subject.keywordintegraatiofi
dc.titleDevelopment of a brewery information systemen
dc.titlePanimon informaatiojärjestelmän kehittäminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_16720
local.aalto.idinssi26639
local.aalto.openaccessno
Files