Development of a brewery information system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Yritysten toiminnan ohjaaminen on perinteisesti keskittynyt erillisten osastojen toiminnan ohjaamiseen ja ohjaamisesta ovat olleet vastuussa lähinnä yrityksen johto tai osastojen päälliköt. Toiminnan mittaamisessa on ennen keskitytty lähinnä seuraamaan taloudellisia lukuja. Nykyään toiminnan ohjaamisessa pyritään yrityksen eri prosessien ohjaamiseen. Vuosien kuluessa organisaatioita on madallettu ja vastuuta toiminnasta ja sen ohjaamisesta on siirretty suorittavalle portaalle eli tiimeille. Toiminnan mittaamisessa pyritään nykyään käyttämään mittareita, jotka kertovat syytekijöitä seurattaville taloudellisille asioille. Yritykset käyttävät nykyään useita erilaisia tietojärjestelmiä, joilla on omat roolinsa toiminnan ohjaamisessa. Tietojärjestelmiä käytetään apuna esimerkiksi toimilaitteiden automaatiossa, tuotantoerien seurannassa sekä toiminnan ohjaamisessa. Useat tietojärjestelmät ja niiden erilaiset tietokannat voivat pitää sisällään niin paljon tietoa, että oleellisen tiedon löytäminen muodostuu usein ongelmaksi. Tässä diplomityössä on määritelty ja rakennettu panimon tuotantotoiminnasta vastaaville henkilöille päätösten tekoa tukeva informaatiojärjestelmä. Järjestelmästä löytyy mittareiden muodossa tuotannon tiimien tärkeimmät tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. Lisäksi informaatiojärjestelmään kerätään muista tietojärjestelmistä reaaliajassa päivittyvää tietoa siitä, mitä tuotannon eri toiminnoissa parhaillaan tapahtuu tai tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Informaatiojärjestelmän mittareiden määrittämisessä on oltava tarkka. Mittareiden käyttäytyminen on tunnettava erityisen hyvin silloin, jos niiden arvoja käytetään palkkauksen perusteina. Mittarit eivät saisi myöskään olla keskenään ristiriitaisia. On tärkeää muistaa, että mittarit ovat myös keino, jolla yritysjohto voi viestittää tiimeille tärkeiksi katsomiaan asioita. Pelkät mittarit eivät kuitenkaan riitä toiminnan ohjaamiseen, vaan lisäksi tarvitaan myös reaaliaikaista tietoa tuotannosta. Järjestelmän käytettävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Visuaalisuudella voidaan helpottaa asioiden ymmärtämistä.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Therman, Rolf
Keywords
operations management, toiminnanohjaus, performance measurement, mittausjärjestelmä, automation system, mittari, key performance indicator, automaatiojärjestelmä, team, päätavoite, integration, tiimi, integraatio
Other note
Citation