Katsetta ja kokemista. Toivo Salervon ja Erkki Matilaisen käsityksiä havainnonteosta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2001
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
23
Series
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Keywords
kuvataidekasvatus, havaitseminen, oppaat, piirustus, historia, deskriptiivinen geometria, näköhavainnot, tyyppipiirustus
Other note
Citation