CORFINIO - keskiaikainen kyläkeskusta kaksituhattaluvulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1996
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityön kohde on kaupunkimaisen tiivis, noin tuhannen asukkaan kyläkeskusta Abruzzon maakunnassa Italiassa Työn ensimmäinen osa käsittelee kylän, Abruzzon alueen sekä koko Etelä-Italian historiaa. Antiikin Corfinium oli poliittisesti suhteellisen merkittävä kaupunki; historia vaikuttaa nykyhetkeen aktiivisena arkeologisena toimintana. Antiikin kaupunki tuhoutui kansainvaellusten aikoihin. Kylä perustettiin uudelleen tuhatluvulla. Abruzzon maakunnan kulttuurillinen kasvusuunta määräytyi 1100-luvulla; alue kuului Napolin kuningaskuntaan seitsemänsadan vuoden ajan. Italian kansallisvaltion synty vuonna 1861 muutti entisen rajamaakunnan asemaa. 1800-luvun lopulla rakennettiin rautatieyhteys Roomaan. Dramaattinen muutos on ollut maaltapako. Corfinion väkiluku väheni kolmannekseen vuosien 1911 ja 1971 välillä. Kylä kärsi muuttotappiosta etenkin Italian talouskasvun vuosina, 1950- ja 1960-luvuilla. Muuttovirta etelästä suuntautui pohjoisen teollisuuskaupunkeihin ja ulkomaille Työn toinen osa esittää analyysin Corfinion nykyhetkestä. Olen tarkastellut sekä kylän fyysistä että sosiaalista ympäristöä. Osa historiallisen keskustan rakennuksista on hylättyjä tai raunioina. Samanaikaisesti rakennetaan uudisrakennuksia viinitarhoihin. Kylärakenne pirstoutuu, kylän ja ympäröivän maaseudun suhde muuttuu. Sosiaalinen vuorovaikutus kaupunkitilassa on vilkasta. Julkisen ja yksityisen tilan nyansoitu suhde tekee kylästä miellyttävän asuinympäristön. "Ruoka-aikojen yhtenäiskulttuuri" rytmittää kylän elämää. Työn kolmas osa käsittelee Corfinion tulevaisuutta. Maaseudun ja suurkaupunkien vastakkainasettelu on tasoittunut jälkiteollisessa Italiassa. Työn perään ei ole enää välttämätöntä muuttaa; pikkukaupungin rauhallinen elämä voi olla houkutteleva vaihtoehto. Työtä voi tarjota vanhojen elinkeinojen elvyttäminen, maatalous ja käsityöläisyys. Uusia elinkeinoja kylälle voivat olla turismi, elämys- ja kulttuurimatkailu. Etätyö ei toivottavasti jää vain teknoutopiaksi. Kylä voi olla myös läheisten aluekeskusten satelliittikaupunki. Olen pitänyt tärkeänä taistelua kylärakenteen hajottavaa keskipakoisvoimaa vastaan, historiallisen keskustan uudelleenasuttamista ja viljelysmaiseman suojelua. Olen myös pohtinut historiallisen keskustan restauraation moraalia - nykyiset menetelmät ovat valitettavan kovakouraisia. Corfinion tulevaisuutta pohdittuani esitän kolme pikkusuunnitelmaa kylän historiallisen keskustan elävöittämiseksi. Rauniotalon kunnostussuunnitelmassa on kylän keskiaikaisessa ytimessä sijaitseva pieni rauniotalo kunnostettu asunnoksi. Uskollisena alueen talotypologialle olen sijoittanut entiseen talliin tuotantotilat. Olen myös esittänyt oman näkemykseni restauraatiomoraalista. Piazzan elävöittämissuunnitelmassa olen esittänyt toimintoja nyt suljettujen ovien takana oleviin tiloihin ja pyrkinyt saamaan kylän sosiaalisen fokuksen piazzalle, johon se kuuluisi. Pysäköintisuunnitelmassa olen etsinyt paikkaa autoille, jotka eivät mahdu keskiaikaiseen kyläkeskustaan. Pysäköintikatokset sijoittuvat kaupunginmuurin ulkopuolelle. Terassiratkaisuna jyrkässä rinteessä samoissa rakennelmissa ovat viljelypalstojen työkaluvajat.
Description
Supervisor
Helander, Vilhelm
Keywords
Other note
Citation