Effects of studded tyres

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kon-16
Degree programme
Language
fi
Pages
93 s. + liitt. 6
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli luoda nastarenkaiden käytön vaikutuksista kokoava kirjallisuusselvitys lukuisista talvirenkaita käsitelleistä tutkimuksista. Diplomityö toimii taustatietona autotekniseen opetukseen ja tutkimuksen suuntaamiselle talvirengasteknologian osalta. Renkaan tärkeimpiä tehtäviä on riittävän pidon muodostaminen. Nastojen tuoma pidon lisäys voi olla erittäin huonoissa olosuhteissa kitkatasolla 0,1 jopa 100%. Lumisella tiellä kitkatasolla 0,3 nastojen tuoma pidon lisäys on vähäinen. Nastojen tärkein tehtävä onkin tasoittaa pito-ominaisuuksia eri keliolosuhteiden välillä. Renkaiden pito-ominaisuuksilla on merkitystä kitkatason laskiessa alle 0,2. Vallitsevan kitkatason noustessa 0,05 yksikköä 0,20:stä 0,25:een jarrutusmatka ajettaessa 100km/h lyhenee 40 metriä. Nastarenkailla varustettu auto on helpommin palautettavissa alkuperäiseen ajotilaansa luistosta kuin nastattomilla talvirenkailla varustettu ajoneuvo. Talviliikenteen liikenneturvallisuuden kannalta on eräs keskeisimpiä tekijöitä ajoneuvojen rengaskunto, ei niinkään se onko talvirengas nastoitettu vaiko nastoittamaton. Nastarenkaiden käyttö vaikuttaa talvisiin tieliikenne olosuhteisiimme lisäten kitkatasoa nastojen karhentaessa lumista tien pintaa, mahdollistaen näin liikenteen sujuvuuden myös nastattomia renkaita käyttäville ajoneuvoille. Ruotsissa on mitattu nastoitetuilla talvirenkailla varustettujen henkilöautojen tienpintojen päällysteen ominaiskulutukseksi 2-4 g/km. On syytä huomioida, ettei nastoitettujen talvirenkaiden tienpäällystettä kuluttava vaikutus ole yksinomaan haitallista, sillä kulutus ylläpitää päällysteen kitkaominaisuuksia. Nastarenkaiden aiheuttaman päällysteen kokonaiskulumisen on arvioitu Suomessa olevan n. 47 000 tonnia, joista taajamissa kuluu n. 12 000 tonnia ja yleisillä teillä n. 35 000 tonnia. Tiepöly on peräisin pakokaasuista, päällysteestä, suolasta sekä hiekoitushiekasta. Mobile[2] projektin Katupölytutkimuksissa on kuitenkin havaittu hiekoituksen olevan osasyyllinen myös päällysteen kulumiseen ns. hiekkapaperi ilmiön kautta. Hiekoitus lisää hienojakoisen pölyn määrää ja pääosa tästä pölystä on peräisin asfaltista. Nastoitettujen henkilöautojen talvirenkaiden käytön uusiorenkaiden aihioina estävät nastoituksen aiheuttamat vauriot renkaan rungossa. Nastarenkaiden käyttö on laajalti sallittua myös lukuisissa EU jäsenvaltioissa sekä Sveitsissä, tietyissä Yhdysvaltojen osavaltioissa ja Kanadan territorioissa.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Sainio, Panu
Keywords
studded tyre, nastarengas, traffic safety, liikenneturvallisuus, road surface, tienpinta, environment, ympäristö, studded tyre legislation, nastarengasmääräys
Other note
Citation