Missä keskinäisissä pituussuhteissa on kuusipuuhiokkeen kuidut olevat kun hiokkeesta valmistetaan painopaperia, johon aineina käytetään 50 % hioketta, 35 % valkaisematonta puolipehmeää sulfiittiselluloosaa ja 15 % puolivalkaistua sulfaattiselluloosaa, kun halutaan saada paperilaatu, johon huokoisuus, joustavuus ja kiilto ovat parhailta valmisteilta yleisimmin vaaditut

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1938
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
33 s. + liitt. 117
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation