Konserttisaliakustiikan ja musiikin vaikuttavuuden tutkimus lämpökameralla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittely
Mcode
S3004
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
61 + 2
Series
Abstract
Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että konserttisalin akustiikka voimistaa musiikin aiheuttamia tunnereaktioita. Kokeissa käytetty sähkönjohtavuuden mittaus sormenpäistä ei kuitenkaan kerro, minkälaisen tunteen ihminen on kokenut. Tässä työssä selvitettiin, kuinka lämpökamera soveltuu konserttisaliakustiikan ja musiikin vaikuttavuuden tutkimiseen. Mittaukset tehtiin kuunteluhuoneessa neljällä eri saliakustiikalla yhdellä ja kahdella koehenkilöllä kerrallaan ja heitä kuvattiin kuuntelun ajan. Videoista mitattiin lämpötilamuutokset sieraimen yläpuoliselta alueelta käsin, minkä lisäksi kokeiltiin mahdollisuutta automaattiseen liikeseurantaan. Koejärjestelyn aiheuttamaa lämpötilan nousua korjattiin myös polynomisovituksella. Tulosten perusteella näytejärjestyksellä oli enemmän vaikutusta nenän lämpötilaan kuin saliakustiikalla. Lukuiset virhelähteet oletettavasti vaikuttivat tuloksiin, minkä takia musiikin vaikuttavuuden tutkimuksen ei nähty olevan poissuljettua. Akustiikan aikaansaamien erojen todettiin olevan liian pieniä lämpökameralle.

The former experiments indicate that some concert hall acoustics may amplify the emotional impact of music. However, the method reported in the study is based on skin conductivity and only shows the magnitude of the reaction, not what kind of reaction is in question. This work investigated how suitable thermal camera imaging would be for psychophysiological research of concert halls and music. The measurements were done with four different concert hall acoustics and all subjects were recorded with a thermal camera either alone or in pairs. The temperature was extracted manually from a rectangular area over one nostril. Also the possibility of using object tracking to speed up the measurement process was examined. Finally, the temperature increase found in the measurement data was compensated by polynomial fitting. The results indicated that the sample order affected the nose area temperature more than the acoustics. This was assumed to be caused by the numerous sources of error identified in the process. Therefore measuring the emotional impact of music with a thermal camera could not be excluded. On the contrary, the differences in reactions caused by acoustics were concluded to be too small to be detected with the given approach.
Description
Supervisor
Lokki, Tapio
Thesis advisor
Pätynen, Jukka
Keywords
akustiikka, musiikki, lämpökamera, psykofysiologia, konserttisali, tunteet
Other note
Citation