Säilymismuotoiset menetelmät virtauslaskennassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2011
Department
Major/Subject
Teknillinen mekaniikka
Mcode
K3006
Degree programme
Konetekniikan tutkinto-ohjelma (KON)
Language
fi
Pages
36 s.
Series
Description
Supervisor
Marquis, Gary
Thesis advisor
Siikonen, Timo
Keywords
CFD, laskennallinen virtausmekaniikka, numeeriset menetelmät, differenssimenetelmä, elementtimenetelmä, kontrollitilavuusmenetelmä
Other note
Citation