Optimal Partitioning of Piecewise-Linear Functions for Modelling Power Amplifier Nonlinearities in Wideband Communications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2006
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
128
Series
Abstract
Tehovahvistimet ovat epälineaarisia laitteita, jotka vääristävät vahvistamiaan signaaleja. Laajakaistaisessa tiedonsiirrossa tämä pienentää spektritehokkuutta ja tiedonsiirtokapasiteettia sekä lisää siirtovirheitä. Lähetystehoa pienentämällä lineaarisuutta voidaan parantaa, mutta yleensä laitteen hyötysuhteen kustannuksella. Linearisointitekniikoilla kuten esivääristyksellä voidaan parantaa lineaarisuutta ilman, että hyötysuhde heikkenee liikaa. Paloittain lineaariset mallit, erityisesti ns. simplex-tyyppinen kanoninen versio, mahdollistavat esivääristyksen tehokkaan toteutuksen ja hyvän suorituskyvyn. Tässä diplomityössä tutkitaan paloittain lineaaristen mallien osittelun, (partitioinnin) optimointia, kun epälineaarisuus oletetaan monotoniseksi funktioksi sekä kehitetään sitä varten algoritmi. Tulokset osoittavat, että kun osioiden lukumäärä on pieni, optimoinnilla voidaan OFDM-järjestelmässä vähentää epälineaarisuuden aiheuttamia häiriöitä viereisille taajuuskaistoille jopa 5-7 dB. Sen sijaan käyttäjän omaan virhetodennäköisyyteen vaikutus on pieni.
Description
Supervisor
Wichman, Risto
Keywords
power amplifier, tehovahvistin, nonlinearity, epälineaarisuus, piecewise-linear function, paloittain lineaariset mallit, predistorter, esivääristys
Other note
Ei arkistokappaletta
Citation