Muzzle velocity radar

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja mitata Doppler-moduli 10,525 GHz:n taajuudella toimivaan tykin ammuksen lähtönopeustutkaan. Nopeuden mittaaminen perustuu Dopplerin ilmiöön. Lähtönopeustutkan on kyettävä ilmaisemaan ammuksen nopeus tarkasti alueella 300 - 1500 m/s. Tutkassa käytetty homodyne-rakenne asettaa tiukat vaatimukset mikroaalto-osien laadulle. Lähettimen oskillaattori toimii samalla vastaanottimen paikallisoskillaattorina ja sen vaihekohinan tulee olla mahdollisimman pieni, jotta vastaanotettu signaali voidaan ilmaista kohinan seasta myös huonoissa olosuhteissa. Matala vaihekohina saadaan aikaan dielektisellä resonaattorilla stabiloidulla oskillaattorilla. Tehovahvistimella tuotetaan riittävä lähetysteho ja suuntakytkimen avulla otetaan lähetystehosta pieni osa vastaanottimen balansoidun sekoittimen paikallisoskillaattorisignaaliksi. Sekoittimen sekoitusvaimennuksen ja kohinan tulee olla mahdollisimman pieniä, koska sekoitin on vastaanottimen ensimmäinen komponentti. Lähtönopeustutkan antennit ovat resonoivia rakoantenniryhmiä, joilla on mahdollista saavuttaa samanaikaisesti kapea pääkeila ja matala sivukeilataso. Vertikaalitason suuntakuvio on lähtönopeustutkassa tärkeämpi kuin horisontaalitason suuntakuvio. Sivukeilataso pyrittiin optimoimaan vertikaalitasossa Dolphin Tshebyshev-synteesillä.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Ylinen, Juhana
Keywords
Doppler effect, Dopplerin ilmiö, CW radar, kantoaaltotutka, power amplifier, DRO, directional coupler, tehovahvistin, balanced mixer, suuntakytkin, slot antenna-array, balansoitu sekoitin, rakoantenniryhmä
Other note
Citation