Telepäätelaitteiden tilaajaverkkoarkkitehtuurien evoluutio

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
59
Series
Abstract
Tietoliikennetekniikan pullonkaula on tilaaja- eli access-verkkoliittymässä. Tulevaisuuden palvelut vaativat tilaajaverkolta paljon. Työn tavoitteena on tutkia tilaajaverkkoarkkitehtuurien evoluutiopolkuja. Tässä työssä selvitetään nykyisiä access-verkkoja ja mahdollisia tulevia verkkoarkkitehtuureja. Miten päästään nykyisestä verkkoarkkitehtuurista tulevaan verkkoarkkitehtuuriin evoluutiona tai kehittämällä kokonaan uusi verkkoarkkitehtuuri. Tässä työssä on myös tarkasteltu nykyisiä ja tulevaisuuden palveluja. Tulevaisuudessa Internet, multimedia, virtuaalitodellisuus, tilausvideo (esim. uutiset ja sää haluttaessa) jne. vaativat yhä suurempaa siirtokapasiteettia access-verkolta. Miten tämä vaikuttaa telelaitosten investointeihin ja teollisuuden tuotevalikoimaan. Kustannusten suuruus on yksi tärkeä tekijä verkkoarkkitehtuureja valittaessa, mutta ei ainoa, sillä palveluiden tarve asettaa omat vaatimuksensa. Niiden takaisinmaksuajoista on tehtävä aina jonkinlainen arvio. Yhtenä vaihtoehtona on uuden tilaajaverkkoarkkitehtuurin kehittäminen tai kuituoptisten kaapeleiden asentaminen koteihin. Yrityksissä kuitenkin voidaan hyvin käyttää esim. nykyistä LAN-verkkoa. Työn lopussa pohditaan, mikä olisi tulevaisuuden verkkoarkkitehtuuri.
Description
Supervisor
Halme, Seppo J.
Thesis advisor
Leivo, Heikki P. S.
Keywords
Access network, tilaajaverkot, network evolution, Access-verkot, network architectures, verkkoarkkitehtuuri
Other note
Citation