Kuumavalssaamon päämoottorikäyttöjen toteutusvaihtoehdot ja kuormitusrajat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
92
Series
Description
Supervisor
Luomi, Jorma
Keywords
hot rolling, kuumavalssaus, electric drive, sähkökäyttö, loading, kuormitus
Other note
Citation