Requirements for enterprise application architecture and platform development in software projects

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLuukkainen, Sakari
dc.contributor.authorKorenius, Kalle
dc.contributor.departmentTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorTarkoma, Sasu
dc.date.accessioned2020-12-05T14:07:24Z
dc.date.available2020-12-05T14:07:24Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractDiplomityön tavoitteena on tuoda esille niitä arkkitehtuurillisia erityistarpeita, jotka liittyvät modernien yrityssovellusten kehittämiseen. Erityistarpeita on tunnistettu, luokiteltu ja nimetty eri osissa järjestelmän kokonaisarkkitehtuuria. Ratkaisumalleja esitettyihin asioihin on pyritty löytämään käyttöjärjestelmistä, sovelluspalvelimista, sovelluskehitystyökaluista ja erilaisista sovelluskehyksistä. Valmiina saatavat työkalut ja projektissa kehitettävät ratkaisut muodostavat yhdessä ohjelmistoalustan kehitettävälle yrityssovellukselle. Yrityssovelluksen arkkitehtuuri on ositettu kerrosmallin mukaisesti käyttöliittymäkerrokseen, toimintalogiikkakerrokseen ja tietovarastokerrokseen. Tämän lisäksi yrityssovelluksissa yleisesti käytetty eräkäsittely on otettu näiden rinnalle omaksi osa-alueekseen. Käyttöliittymäkerroksen tarkastelua on eriytetty vielä selainkäyttöliittymien ja itsenäisten asiakasohjelmien näkökulmiin. Tietovarastokerroksen osalta työ keskittyy pääosin relaatiotietokantojen käyttöön sovelluksen tietojen hakemiseen ja tallennukseen. Diplomityössä on havaittu, että kattavin ohjelmistoalustan valmisratkaisujen tuki löytyy käyttöliittymäkerrokselle ja vastaavasti suppein tuki on saatavilla eräkäsittelyn toteutukselle. Myös ohjelmistolle asetetut toiminnalliset vaatimukset ja näiden täyttämiseen tehdyt suunnitteluratkaisut vaikuttavat ohjelmistoalustaan tarvittavan kehitystyön määrään ohjelmistoprojektissa.fi
dc.format.extent94 (+11)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96053
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554887
dc.language.isofien
dc.programme.majorTietokoneverkotfi
dc.programme.mcodeT-110fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordenterprise applicationen
dc.subject.keywordyrityssovellusfi
dc.subject.keywordsoftware architectureen
dc.subject.keywordohjelmistoarkkitehtuurifi
dc.subject.keywordsoftware platformen
dc.subject.keywordahjelmistoalustafi
dc.subject.keywordapplication frameworken
dc.subject.keywordsovelluskehysfi
dc.subject.keyworduser interfaceen
dc.subject.keywordkäyttöliittymäfi
dc.subject.keywordbatch processingen
dc.subject.keyworderäkäsittelyfi
dc.titleRequirements for enterprise application architecture and platform development in software projectsen
dc.titleYrityssovellusten arkkitehtuurin ja ohjelmistoalustan kehitystarpeet ohjelmistoprojekteissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_01379
local.aalto.idinssi36661
local.aalto.openaccessno
Files