Requirements for enterprise application architecture and platform development in software projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
fi
Pages
94 (+11)
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena on tuoda esille niitä arkkitehtuurillisia erityistarpeita, jotka liittyvät modernien yrityssovellusten kehittämiseen. Erityistarpeita on tunnistettu, luokiteltu ja nimetty eri osissa järjestelmän kokonaisarkkitehtuuria. Ratkaisumalleja esitettyihin asioihin on pyritty löytämään käyttöjärjestelmistä, sovelluspalvelimista, sovelluskehitystyökaluista ja erilaisista sovelluskehyksistä. Valmiina saatavat työkalut ja projektissa kehitettävät ratkaisut muodostavat yhdessä ohjelmistoalustan kehitettävälle yrityssovellukselle. Yrityssovelluksen arkkitehtuuri on ositettu kerrosmallin mukaisesti käyttöliittymäkerrokseen, toimintalogiikkakerrokseen ja tietovarastokerrokseen. Tämän lisäksi yrityssovelluksissa yleisesti käytetty eräkäsittely on otettu näiden rinnalle omaksi osa-alueekseen. Käyttöliittymäkerroksen tarkastelua on eriytetty vielä selainkäyttöliittymien ja itsenäisten asiakasohjelmien näkökulmiin. Tietovarastokerroksen osalta työ keskittyy pääosin relaatiotietokantojen käyttöön sovelluksen tietojen hakemiseen ja tallennukseen. Diplomityössä on havaittu, että kattavin ohjelmistoalustan valmisratkaisujen tuki löytyy käyttöliittymäkerrokselle ja vastaavasti suppein tuki on saatavilla eräkäsittelyn toteutukselle. Myös ohjelmistolle asetetut toiminnalliset vaatimukset ja näiden täyttämiseen tehdyt suunnitteluratkaisut vaikuttavat ohjelmistoalustaan tarvittavan kehitystyön määrään ohjelmistoprojektissa.
Description
Supervisor
Tarkoma, Sasu
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
enterprise application, yrityssovellus, software architecture, ohjelmistoarkkitehtuuri, software platform, ahjelmistoalusta, application framework, sovelluskehys, user interface, käyttöliittymä, batch processing, eräkäsittely
Other note
Citation