Polyuretaanieristeinen maanvarainen alapohjarakenne radonteknisenä ratkaisuna

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
102
Series
Description
Supervisor
Viljanen, Martti
Thesis advisor
Liinamaa, Paula
Keywords
Other note
Citation