Finländsk fraktpolicy - nya möjligheter för miljövänliga och energieffektiva godstransporter

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
sv
Pages
(17) + 100 s. + liitt.
Series
Abstract
Kuljetussektori on suuren paineen alla vähentää hiilidioksidipäästöjänsä, joista 40 prosenttia on peräisin rahtikuljetuksista. Tämän työn tarkoitus on kartoittaa kuljetussektorin eri alueet ja niihin soveltuvat menetelmät, joiden avulla voidaan päästä mahdollisimman kustannustehokkaaseen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Kustannustehokkuus perustuu sekä taloudelliseen että ympäristönsuojelulliseen kustannukseen. Johtopäätöksiin päästään tekemällä empiirinen tavarakysely yrityksistä sektoreissa, joiden tiedetään olevan vallitsevia rahtikuljetuksissa, vertaamalla ympäristövaikutus taloudelliseen vaikutukseen elinkaariarvioinnin avulla, ja tutkimalla olemassa olevia strategioita kuljetusten energiakäytön vähentämiseen ja kuljetusketjun tehostamiseen. Eri sektoreihin soveltuu erilaiset toimenpiteet: elintarvike- ja koneteollisuuden kuljetuksissa on suuri osa tyhjiä ajoja, kun taas rakennus-, elintarvike- ja mekaanisen metsäteollisuuden kuljetuksissa käytetään suurissa määrin tiekuljetuksia. Metalliteollisuuden kuljetukset ovat eniten hiilidioksidi-intensiivisiä, kun taas puunjalostusteollisuus on paras käyttämään junakuljetuksia. Kaikkien toimialojen hiilidioksidipäästöt voitaisiin alentaa siirtämällä kuljetuksia raiteille, koska junakuljetusten hiilidioksidipäästöt ovat suuruusluokan alhaisempia. Kehitys on vastakkainen Suomessa, muttei esimerkiksi Baltian maissa eikä USA:ssa, jossa junalla on suuri rahtikuljetusten markkinaosuus. Kehityksen kääntäminen ei ole helppoa kuljetussektorin vahvojen sisäisten riippuvuuksien johdosta, mutta siihen voidaan päästä kattavalla toimintasuunnitelmalla. Tämän saavuttaminen tuottaisi suuria ympäristöhyötyjä.
Description
Supervisor
Fogelholm, Carl-Johan
Thesis advisor
Estlander, Alec
Keywords
carbon dioxide emissions, hiilidioksidipäästöt, koldioxidutsläpp, environmental impact, kuljetussuorite, transportarbete, reserve logistics, ympäristövaikutus, miljöpåverkan, modal split, käänteislogistiikka, omvänd logistik, freight transport, kuljetusmuotojakauma, modal födelning, rahtikuljetukset, godstransporter
Other note
Citation