Pakettiverkon suorituskyvyn ja laatutason määritys ja optimointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1991
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
Tkl-38
Degree programme
Language
fi
Pages
78 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Rahko, Kauko
Thesis advisor
Hölttä, Pertti
Keywords
packet-switching, X.25, performance, pakettiverkko, quality of service, suorituskyky, trouhgput, läpäisykyky, delay, viive, network planning, mitoitus
Other note
Citation