Kokemuksia Kaupunkiäänestä - ’Kaupunkiääni’ - installaatio kaupunkiäänitutkimuksen välineenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Kehittelin interaktiivista teosta, jolla olisi mahdollista kokeilla ja rakentaa erilaisia versioita äänimaisemasta. Opinnäytetyöni on toteutettu osana Hearing Helsinki – projektia, jonka pyrkimyksenä on ollut löytää keinoja tutkia ja tuoda julki kaupunkilaisten positiivisia ja toivottuja äänikokemuksia. Vuorovaikutteiset, uudet teknologiat ja taiteen keinot ovat tapa, jolla näitä kokemuksia pyritään stimuloimaan ja dokumentoimaan. Äänimaiseman kokemista värittävät voimakkaasti subjektiiviset kokemukset. Luomalla interaktiivinen ympäristö äänimaiseman tutkimusvälineeksi, näille kokemuksille, sekä negatiivisille että positiivisille, annetaan tilaa. Kaupungin äänitilaa tutkittaessa yksilön kokemuksella on painoarvoa siksikin, ettei akustinen mittaustulos kerro juuri mitään äänen sisällöstä tai sen tuottamasta kuulokokemuksesta. Opinnäytetyöni kirjallisen osan toisessa luvussa pohdin ääniympäristön kokemista ja kaupunkiäänimaisemassa tapahtuneita muutoksia. Näiden teoreettisten mallien innoittamana on syntynyt Kaupunkiääni - installaatio, jota analysoin luvussa kolme. Uudenlaisen, taiteen ja vuorovaikutteisuuden keinoja hyödyntävän tutkimusmenetelmän kehittäminen on tässä vaiheessa vielä kehittelyn asteella. Demoversio ja sillä toteutettu koekäyttö ovat kuitenkin olleet rohkaisevia ja tuottaneet toivottua materiaalia.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Takala, Päivi
Keywords
interaktiivinen ääniteos, äänimaisema, kaupunki äänimaisema, Hearing Helsinki, äänikokemus
Other note
Citation