Soft caching - Variable rate caching of multimedia objects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
Tik-115
Degree programme
Language
en
Pages
107
Series
Abstract
Usein haettujen dokumenttien tallentaminen välimuisteihin on laajassa käytössä World Wide Web järjestelmässä verkkoliikenteen vähentämiseksi ja suosittujen palvelimien kuorman vähentämiseksi. Perinteisissä välimuistijärjestelmissä objekteja käsitellään muuttumattomina, mutta eräistä objektityypeistä, tarkemmin sanottuna multimediaobjekteista, voidaan poistaa informaatiota ilman, että objekti muuttuu käyttökelvottomaksi. Tämä diplomityö tutkii joustavia välimuistijärjestelmiä, joissa tallennettuja multimediaobjekteja voidaan typistää alemmalle resoluutiotasolle, mikä lyhentää objektien lähettämiseen tarvittavaa aikaa ja pienentää niiden vaatimaa tilaa välimuistissa. Työssä kehitetään joustaviin välimuisteihin soveltuvia korvaamisalgoritmeja, ja niiden vaikutuksia suorituskykyyn analysoidaan. Eri korvaamisalgoritmeja sekä typistämismenetelmiä verrataan kokeellisesti perinteisiin korvaamisalgoritmeihin käyttäen aitoja proxy-palvelinten lokitiedostoja syötteinä.
Description
Supervisor
Simula, Olli
Thesis advisor
Ortega, Antonio
Keywords
Word Wide Web, Word Wide Web, proxy caching, proxy-välimuistit, image recoding, kuvien typistäminen
Other note
Citation